Wie is verantwoordelijk voor de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO)?

Bij de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) werken medewerkers van zowel de AIVD als MIVD. Omdat deze diensten allebei onder een ander ministerie vallen, zijn er dus ook twee ministers verantwoordelijk. Voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de MIVD de minister van Defensie.

De directe aansturing van de leiding van de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) ligt in handen van de bestuursraad UVO (bron: Regeling UVO, Staatscourant 2018 nr. 53581)

Ga terug naar de overzichtspagina van vragen en antwoorden over het veiligheidsonderzoek.