Worden er kosten in rekening gebracht voor Automatische Alertering?

Nee, de kosten voor Automatische Alertering worden niet apart in rekening gebracht.