Hoeveel mensen werken er bij de AIVD?

Op dit moment werken er ruim 2000 mensen bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). In 2017 zijn 211 nieuwe medewerkers bij ons in dienst getreden.