Vrijwel iedereen heeft wel van de AIVD gehoord. Bijna dagelijks is de organisatie in het nieuws, bijvoorbeeld in verband met terrorisme. Maar slechts weinigen weten wat werken bij de AIVD inhoudt. Hoe het er bij de AIVD aan toe gaat. Wat doet zo'n inlichtingen- en veiligheidsdienst precies? Wat voor soort functies zijn er allemaal? En zou het wellicht iets voor mij zijn om er te werken...?

Onze vacatures vind je op de website Werken voor Nederland.

Werken bij de AIVD, wat betekent dat?

Bij de AIVD doe je werk dat er toe doet: elke minuut van de dag. Dat stelt hoge eisen aan de mensen die er werken. Ook de toenemende mate waarin we samenwerken met andere organisaties en veiligheidsdiensten (steeds meer in internationaal verband) maakt werken bij de AIVD tot een baan waarbij geen dag hetzelfde is.

Gezien het gedwongen ‘gesloten' karakter van de organisatie, zijn je collega's meer dan waar ook de mensen op wie je moet kunnen terugvallen. Zo kun je veel informatie, ervaringen en emoties niet met de buitenwereld delen. Die onderlinge verbondenheid verklaart mede waarom veel mensen relatief lang bij de AIVD blijven werken. Daarbij helpt het natuurlijk dat we veel boeiende en afwisselende functies hebben en dat er steeds nieuwe aandachtsgebieden zijn waar we ons mee bezighouden.

Wat doet de AIVD?

Bij de AIVD werken momenteel zo'n 1600 mensen, die stuk voor stuk betrokken en gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het zo veilig mogelijk maken en houden van onze samenleving. In teamverband werken wij aan de bescherming van de democratische rechtsorde en de staatsveiligheid. Daarnaast verrichten wij veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties en geven we beveiligingsadviezen voor vitale onderdelen van de maatschappij.

Onze wereld is groter dan de landsgrenzen: ook internationaal is de AIVD op tal van terreinen actief, bijvoorbeeld in samenwerkingsverband met collega-inlichtingendiensten. Dat alles doen we natuurlijk volgens de richtlijnen en wettelijke kaders die zijn vastgesteld én met behulp van de ondersteunende directies, waar je ook een grote diversiteit aan functies vindt.

De AIVD is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staat middenin de samenleving: de dynamiek van politieke ontwikkelingen en verwachtingen van burgers zijn doorlopend merkbaar.

Wat verwachten we van toekomstige collega's?

Om ook in de toekomst in de voorhoede van een veilig Nederland te blijven opereren, zijn we op zoek naar mensen die willen investeren in de maatschappij én in zichzelf. Naar gemotiveerde medewerkers, die veel in huis hebben. Niet alleen op ‘professioneel' gebied, maar ook op persoonlijk gebied. Want werken bij de AIVD vraagt veel van je. Zo verwachten we van alle medewerkers ‘onbesproken gedrag' en ondergaat iedereen een uitgebreid veiligheidsonderzoek.

Het werken bij de AIVD heeft ook consequenties voor je privéleven, zoals een beperking in wat je in je directe omgeving over je werk vertelt; veel dingen zul je niet met je familie of vrienden kunnen 'delen'. Dit begint al bij de sollicitatie, waarover je met niemand praat. En dit heeft bijvoorbeeld ook consequenties voor hoe je je online representeert.

Tevens moet je over de Nederlandse nationaliteit beschikken en in principe de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook aan je eventuele partner en andere mensen in je directe omgeving worden bepaalde eisen gesteld.

Tot slot vragen wij van jou vakkundigheid, betrokkenheid, integriteit en respect. De gevraagde 'vaktechnische' kwaliteiten kunnen per functie verschillen. Voor de meeste banen is specialistische kennis vereist.

Voor bepaalde AIVD-banen bestaan geen standaardopleidingen. In dat geval leer je die vaardigheden bij ons. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier het actuele overzicht van AIVD-vacatures.

Meer informatie

Wil je weten of werken bij de AIVD iets voor jou is? Kijk dan of er op dit moment vacatures zijn die bij je passen op www.werkenvoornederland.nl.

Lees meer over het verplichte veiligheidsonderzoek.

Algemene informatie over de AIVD vind je op deze website. Daar vind je ook onze jaarverslagen en andere publicaties.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure of specifieke vacatures, waarop het antwoord niet online te vinden is? Neem dan contact op met het wervingsbureau: 079 - 320 53 73. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur.

Open sollicitatie

Open Sollicitatie

Naast de openstaande specifieke vacatures zoeken wij ook ICT'ers, vertalers en onderzoekers inlichtingen. Wij zoeken vooral mensen met een bijzondere achtergrond, bijvoorbeeld met kennis van een vreemde taal of cultuur. Herken jij je hierin? Stuur dan een open sollicitatie.

Lees de ervaringen van AIVD'ers

Ben jij benieuwd wat werken voor de AIVD inhoudt? Lees dan: