De AIVD: geheim werk?

Omdat wij in veel functies met geheime informatie en (menselijke) bronnen werken, vertellen onze medewerkers in de buitenwereld meestal niet wat hun werk inhoudt en bij welke organisatie ze dat doen. Hoe geheim is werken bij de AIVD eigenlijk?

Onze medewerkers hebben toegang tot staatsgeheime informatie en systemen. Iedereen die bij de AIVD werkt heeft een vertrouwensfunctie en moet zich houden aan de geheimhoudingsplicht. Het feit dat je bij onze organisatie in dienst bent, is geen staatsgeheim (hoewel de meeste collega's dit gegeven niet aan de grote klok hangen), de inhoud van je werk is dat wel. 

Niet alle informatie waarover de dienst beschikt, mag immers naar buiten worden gebracht. Dit zou onze bronnen - mensen die informatie verschaffen aan de AIVD - in gevaar kunnen brengen. Het kan ook teveel prijsgeven over wie of wat de dienst onderzoekt. 

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) staat niet toe dat dit soort informatie openbaar mag worden gemaakt. Het delen van vertrouwelijke gegevens en andere informatie die ons werk kunnen schaden, is wettelijk strafbaar. 

Bij de AIVD werken we daarom volgens het zogenoemde 'need-to-know'-principe. Dat wil zeggen dat alleen degene die kennis mag hebben van bepaalde informatie, daarover beschikt. Er wordt dus alleen informatie met elkaar gedeeld als dit noodzakelijk is (en niet omdat iets 'nice-to-know' is).

Het 'need-to-know'-principe houdt onder andere in dat medewerkers alleen toegang hebben tot systemen en informatie die verband houden met hun eigen aandachtsgebieden en onderzoeken. Iemand die in een cyberteam werkt, weet dus niet alle 'ins en outs' van een onderzoek naar een terrorismetarget (en vice versa).

Tijdens de inwerkperiode begeleiden wij jou goed in hoe je met de geheimhoudingsplicht en het 'need-to-know'-principe kunt omgaan. De ervaring leert dat dit snel went. 

Veiligheidsonderzoek tijdens sollicitatie

Er worden dus extra eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van AIVD'ers: je hebt een geldige Verklaring van geen bezwaar (Vgb) nodig, waarvoor je in de sollicitatieprocedure een veiligheidsonderzoek ondergaat. Dit is een A+-onderzoek, de meest uitgebreide variant, waarbij we ook kijken naar mensen in je omgeving.

We onderzoeken hierbij of er persoonlijke gedragingen en omstandigheden zijn waardoor je mogelijk kwetsbaar bent bij de uitvoering van je werk. Ook bekijken we of je eerlijk, onafhankelijk, loyaal, integer en veiligheidsbewust bent.

Als dat allemaal in orde is, staat niets jouw toekomst bij de dienst in de weg.

AIVD-toelage

Vanwege de strikte geheimhoudingsplicht en eventuele andere beperkingen waarmee je te maken kunt krijgen (zoals het beperkter kunnen thuiswerken), ontvang je bij ons elke maand een toelage op je salaris. 

Dit is om je te compenseren voor de beperkende omstandigheden waaronder je bij ons werkt. De hoogte is afhankelijk van de schaal van de functie. Die informatie vind je bij onze vacatures op Werken voor Nederland onder het kopje 'Arbeidsvoorwaarden'.

Hoe geheim is jouw sollicitatie?

Bij elke AIVD-vacature op Werken voor Nederland staat het volgende advies:

'We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de AIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de AIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.'

Vooropgesteld: het is niet verboden om jouw omgeving te vertellen dat je bij onze organisatie wilt gaan werken, maar wij adviseren om dit niet te doen. 

Door met anderen te praten over je belangstelling om bij de dienst te werken - in welke functie dan ook - zouden kwaadwillenden interesse kunnen krijgen in jou of mensen uit je omgeving. Hierin terughoudend zijn is daarom altijd de beste strategie. 

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. In het sollicitatiegesprek is alle ruimte voor een nadere toelichting en het beantwoorden van je vragen.

Ga terug naar de overzichtspagina: Werken bij de AIVD.