Wat is een vertrouwensfunctie?

We spreken van een vertrouwensfunctie wanneer personen in die functie over de mogelijkheid beschikken om de nationale veiligheid te schaden. Als iemand misbruik maakt van de toegang tot informatie of specifieke locaties, kan dit grote gevolgen hebben voor Nederland of andere landen.

Iemand die een vertrouwensfunctie vervult, kan onder meer toegang hebben tot:

 • staatsgeheime informatie of systemen;
 • mogelijke doelwitten of middelen voor een aanslag of spionage;
 • wapens, systemen of locaties die door het ministerie van Defensie zijn afgeschermd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bedienen of aankopen van wapensystemen. Of een locatie als een kazerne.

Voorbeelden van vertrouwensfuncties zijn:

 • een medewerker van een Nederlandse ambassade in het buitenland;
 • een politiek assistent van een minister;
 • de korpschef van de Nationale Politie;
 • een medewerker van de AIVD.

Alle militairen en de meeste burgers bij Defensie werken met vertrouwelijke informatie en systemen en doen dit op Defensie-locaties. Zij hebben altijd een vertrouwensfunctie.

Ook in de burgerluchtvaart hebben veel mensen een vertrouwensfunctie. Denk aan een schoonmaker van de vliegtuigen, een bagagebandmedewerker of een stewardess.

'Vertrouwensfuncties worden aangewezen door de verantwoordelijke minister.'

Wie bepaalt wat een vertrouwensfunctie is?

Ministers bepalen aan de hand van de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties of een functie een vertrouwensfunctie is of moet worden. Een minister kan alleen vertrouwensfuncties aanwijzen voor posities waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Zo wijst de minister-president functies aan bij het Koninklijk Huis.

 • De minister van Defensie doet dit voor de krijgsmacht en voor defensie-orderbedrijven;
 • De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt dit voor de burgerluchtvaart.
 • De minister van Economische Zaken en Klimaat maakt deze keuze voor voor gas- en elektriciteitsleveranciers.
 • En de minister van Infrastructuur en Waterstaat wijst vertrouwensfuncties aan voor kerncentrales.

Bij de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD en MIVD werken accountmanagers die samenwerken met de vakministers om vertrouwensfuncties op een goede manier te bepalen. Via de contactpagina kunt u contact met hen opnemen als u vragen heeft over vertrouwensfuncties.

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.