Werken aan de nationale veiligheid

De AIVD onderzoekt zichtbare en onzichtbare dreigingen: we zijn alert op ontwikkelingen in binnen- en buitenland die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen. Van terroristisch geweld en radicalisering tot digitale spionage door buitenlandse spelers. De veiligheid waarborgen van Nederland en zijn inwoners staat elke dag centraal.  

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een directoraat-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onze organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

De huidige leiding van de AIVD bestaat uit: 

  • Directeur-generaal: drs. E.S.M. (Erik) Akerboom
  • Plv. directeur-generaal: drs. S. (Simone) Smit

De dienst is opgedeeld in drie directies (Inlichtingen, Operatiën en Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering) en een Centrale Staf. Het managementteam bestaat uit de directeur-generaal, de plaatsvervangend directeur-generaal en de drie directeuren.

'De uiteenlopende aandachtsgebieden en taken waarmee je te maken krijgt, maakt werken bij de AIVD veelzijdig en interessant.'

Hoe werkt de AIVD aan de nationale veiligheid?

Unieke bronnen en middelen

We maken bij ons werk gebruik van specifieke technische en menselijke bronnen, en zijn onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierbinnen kan – onder bepaalde wettelijke voorwaarden – relevante informatie met elkaar worden gedeeld.

Dit gebeurt vaak digitaal. Ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie of machine learning helpen ons bij het analyseren en interpreteren van (soms enorme hoeveelheden) data.

'De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) is leidend in alles wat we bij de AIVD doen.'

Daarnaast mag de AIVD binnen de kaders van de Wiv 2017 bijzondere bevoegdheden inzetten, mits we hebben aangetoond dat deze van belang zijn voor ons onderzoek en daarvoor toestemming hebben van onze toezichthouders. Denk aan het volgen en observeren van personen of het doorzoeken van woningen. 

De Wiv 2017 is voor ons leidend in alles wat we doen. Ook schrijft deze wet voor dat wij onze (menselijke) bronnen, werkwijze (modus operandi) en kennis altijd moeten beschermen. 

Toch vinden we het als organisatie belangrijk om tot op zekere hoogte publiekelijk te kunnen uitleggen wat we doen, waarom en hoe. Met andere woorden: we zijn graag open waar dat kan en gesloten waar het moet. Zoals op deze website, in (media)optredens en in de publicaties die wij uitbrengen.

Ga terug naar Werken bij de AIVD.