Beleid AIVD en MIVD over het verwerven en verwerken van bulkdatasets

Beleid ten aanzien van het verwerven bulkdatasets op internet door de AIVD en MIVD met het doel om de nationale veiligheid te beschermen.

Datasets vaak aangeboden op internet

Bulkdatasets zijn bestanden die bestaan uit een grote hoeveelheid (een bulk) gegevens. Deze bestanden worden vaak door derden aangeboden op het internet.