Werken met grote datasets

Het kan voor de taken van de AIVD nodig zijn om een verzameling van grote hoeveelheden gegevens te verwerven, die vaak door anderen op internet worden aangeboden. Dit soort grote hoeveelheden gegevens heten bulkdatasets.

Uit de gegevens targets onderkennen en identificeren

Het gaat hierbij om het verwerven van gegevens uit open bronnen of van informanten. Ook kunnen dit datasets zijn die bijvoorbeeld zijn verkregen uit hacks.

Wij mogen vervolgens persoonsgegevens die voorkomen in die bulkdatasets verder verwerken, als dat nodig is voor ons onderzoek. Deze gegevens gebruiken wij om targets binnen onze aandachtsgebieden te onderkennen en te identificeren.

Bulkdatasets verwerven: wat zijn de eisen?

Er gelden strenge eisen voor het verwerven van bulkdatasets. Dit gebeurt alleen als:

  • dit noodzakelijk is voor de taakuitvoering om de nationale veiligheid te beschermen (noodzakelijkheidsvereiste);
  • het middel in verhouding staat tot het beoogde doel (proportionaliteit);
  • er geen lichter middel beschikbaar is (subsidiariteit).

We moeten bij het verzoek om toestemming voor het verwerven van een bulkdataset het doel van de verwerving voldoende concreet maken. We geven aan op welke taakgebieden en voor welke onderzoeksopdrachten er nog informatie ontbreekt en benadrukken op welke wijze de bulkdataset onze informatiepositie kan versterken.

Lees meer over de vereisten in het beleid van de AIVD en MIVD over bulkdatasets.

Betere bescherming van privacy

In het najaar van 2020 is een aangescherpt beleid voor de omgang met bulkdatasets gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zorgen de AIVD en MIVD voor een betere bescherming van de privacy van personen van wie er gegevens in de bulkdataset zitten en die geen targets zijn of worden.

Op deze pagina kun je de bulkdataregeling en bijbehorende Kamerbrief downloaden als PDF-bestand.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.