CTIVD rapporteert over verwerving en verwerking van bulkdatasets

Vandaag heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) twee rapporten gepubliceerd die ingaan op de verwerving en verwerking van bulkdatasets. Een rapport ziet toe op passagiersgegevens, de ander op bulkdata die is verzameld met behulp van de hackbevoegdheid.

Bulkdatasets stellen de AIVD en MIVD in staat om bredere patronen en netwerken te onderkennen en daardoor nieuwe dreigingen te voorspellen. Ook de toezichthouder CTIVD onderschrijft in beide rapporten de noodzaak van het gebruik van bulkdatasets.

De rapporten NR70 (bulkdatasets) en NR71 (passagiersgegevens) zijn op onderstaande pagina's te downloaden.