Documenten - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

26 documenten over Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief met reactie op rechtseenheidsbrieven TIB en CTIVD

Reactie van de ministers Ollongren (BZK) en Bijleveld (Defensie) op de rechtseenheidsbrieven van de Toetsingscommissie Inzet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-03-2019

Verslag van een schriftelijk overleg over voortgangsrapportage CTIVD nr. 59

Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van een voortgangsrapportage nr. 59 van de Commissie van Toezicht op de ...

Kamerstuk | 06-02-2019

Wat gebeurt er met de uitkomst van een AIVD-onderzoek?

De AIVD houdt de inlichtingen of informatie uit onderzoeken niet voor zichzelf maar deelt deze in de vorm van een ...

Vraag en antwoord

Conceptvoorstel voor wijziging Wiv 2017 tbv internetconsultatie

Kabinetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ten behoeve van de ...

Kamerstuk | 23-07-2018

Wiv 2002 versus Wiv 2017: wat zijn de belangrijkste verschillen?

De Wiv 2017 is op 1mei 2018 in werking getreden. Waarin verschilt de Wiv 2017 van de Wiv 2002?

Vraag en antwoord

Waarom is de oude Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) vernieuwd?

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) is in 2018 gemoderniseerd. Waarom was deze vernieuwing noodzakelijk?

Vraag en antwoord

Waarom verzamelt de AIVD gegevens van de kabel?

Via onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) kunnen wij mogelijke dreigingen voor de nationale veiligheid eerder onderkennen ...

Vraag en antwoord

Diverse besluiten en regelingen naar aanleiding van inwerkingtreding Wiv 2017

Publicatie van besluit van de ministers van BZK en Defensie ten aanzien van beleidsregels mbt de Wiv 2017 over uitwisselen van ...

Kamerstuk | 26-04-2018

Kamerbrief met kabinetsreactie uitslag referendum Wiv 2017

Kamerbrief met een reactie op het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-04-2018

Naar aanleiding van: 'van alles en iedereen gegevens verzamelen'

'Naar aanleiding van' over berichten dat de AIVD zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk mensen wil verzamelen.

Publicatie | 19-03-2018