Kamerbrieven in reactie op voortgangsbrief TIB en nulmeting CTIVD

Met twee Kamerbrieven reageren de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie op de bevindingen van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 

Print Wiv in Staatsblad

Impact groter dan gedacht

Beide instanties stonden stil bij de impact die de inwerkingtreding van de Wiv 2017 heeft op het werk van de AIVD. Deze impact is groter dan vooraf werd gedacht.