Kabinet gaat aan de slag met aanbevelingen Evaluatiecommissie Wiv 2017

Het kabinet omarmt het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (ECW) en neemt de aanbevelingen over.

De commissie heeft een inhoudelijk sterk rapport opgeleverd waarin een evenwichtige balans wordt gevonden tussen privacy en nationale veiligheid. Dit schrijven de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bijleveld van Defensie in de kabinetsreactie op het rapport van de ECW dat op 20 januari van dit jaar verscheen.

De ECW concludeert dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) voor een belangrijk deel heeft gebracht wat was beoogd, maar op punten nog tekortschiet en verbetering behoeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanbevelingen rondom de verwerking van bulkdatasets, over de uitwisseling van gegevens met buitenlandse partnerdiensten en over een betere aansluiting van de wet op technologische complexiteit.

Juist een wet die in het belang van de nationale veiligheid verregaande bevoegdheden biedt, moet helder en eenduidig zijn. De ECW merkt terecht op dat het gaat om een omvangrijke, maar ook complexe wet, niet alleen voor personen en instanties die ermee moeten werken maar ook voor burgers. Het kabinet erkent dan ook dat de wet op een aantal onderdelen moet worden verduidelijkt.

Wetswijziging biedt kansen om stelsel te verbeteren

Het rapport van de commissie is uitgebracht in een periode waarin het kabinet demissionair is. Het is echter belangrijk dat de wetswijziging voortvarend ter hand wordt genomen. Om die reden wordt de voorbereiding van de wetswijziging Wiv 2017 op ambtelijk niveau ingezet.