Wiv in het AIVD-jaarverslag

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vormt het kader van ons werk.