Wiv in het AIVD-jaarverslag

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vormt het kader van ons werk.

> De Wiv 2017 in het AIVD-jaarverslag 2018

Ga terug naar: aivd.nl/wiv