Wiv in het AIVD-jaarverslag

De AIVD publiceert ieder jaar voor 1 mei een verslag over zijn activiteiten in het jaar ervoor. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft dat voor. In elk jaarverslag wordt een passage opgenomen over deze wet die het kader vormt voor ons werk.

Hier staat een een overzicht van recente jaarverslagen:

Ga terug naar Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.