Wiv in het AIVD-jaarverslag

De AIVD publiceert ieder jaar voor 1 mei een verslag over zijn activiteiten in het jaar ervoor. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft dat voor. In elk jaarverslag wordt een passage opgenomen over deze wet die het kader vormt voor ons werk.

Hier staat een overzicht van recente jaarverslagen:

Ga terug naar Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten