Maatregelen om terroristische aanslag met NBC-middelen te voorkomen

Het afgelopen jaar zijn diverse maatregelen genomen om een terroristische aanslag met nucleaire, biologische en chemische (NBC) middelen te voorkomen. De maatregelen zijn zeer divers van aard en hebben betrekking op verschillende terreinen.

Dit staat in de voortgangsrapportage Tegengaan van terroristische aanslagen met NBC-middelen van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De rapportage zal naar de Tweede kamer worden gestuurd.

Het afgelopen jaar is een draaiboek pokkenuitbraak ontwikkeld. Er is een bijstandsovereenkomst gesloten met onderzoeksinstituten (RIVM, TNO) voor het verrichten van bepalingen en metingen die gespecialiseerde kennis en apparatuur vereisen. Het ministerie van Defensie zal Duitse NBC-detectievoertuigen leasen en is bezig met de ombouw van pantservoertuigen tot NBC-verkenningsvoertuigen. De brandweer heeft eigen beschermende NBC-kleding en extra NBC-meetmiddelen gekregen. De internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten is verder versterkt.

Een regiegroep co├Ârdineert de maatregelen die worden genomen. In de regiegroep zitten de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, VROM, LNV, SZW, VWS, BZK en de AIVD.