Cyber Security Beeld Nederland 2016: toenemende digitale spionage vormt grote dreiging voor Nederland

Digitale spionage is het afgelopen jaar weer toegenomen. Deze spionage is gericht op politieke en economische informatie. Dit vormt een belangrijke bedreiging voor de nationale veiligheid en concurrentiepositie van Nederland.

Beeld: ©iStockphoto

De AIVD waarschuwt de overheid en het bedrijfsleven wanneer zij het doelwit zijn van spionageactiviteiten. Uit de reacties van twee derde van de getroffen bedrijven blijkt dat zij niet op de hoogte waren van deze aanvallen.

Dit staat in het Cybersecuritybeeld Nederland 2016 van het Nationaal Cyber Security Centrum dat vandaag is verschenen en dat tot stand komt op basis van informatie van onder andere de AIVD.

Structureel aandacht voor specialistische technologie

De Nederlandse topsectoren zijn in het afgelopen jaar meermaals het doelwit geweest van digitale spionage. Statelijke actoren blijken grote belangstelling te hebben voor de innovatieve of specialistische technologie waar Nederland bekend om staat. Door deze digitale economische spionage door buitenlandse inlichtingendiensten komt de concurrentiepositie van Nederland onder druk te staan.

Politieke spionage ondermijnt democratie

Buitenlandse inlichtingendiensten verzamelen actief politieke inlichtingen. De AIVD heeft vastgesteld dat de Nederlandse overheid structureel digitaal wordt aangevallen. Politieke spionage heeft tot doel het ondermijnen van politieke en bestuurlijke systemen en vormt daarmee een bedreiging voor de democratische rechtsorde.

Er is niet alleen sprake van spionage. De AIVD constateert ook een toename van statelijke actoren die digitale aanvallen inzetten om strategische doeleinden te bereiken en conflicten te beïnvloeden.

Aanvallen via Nederlandse ICT-infrastructuur

Nederland beschikt over een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Dat maakt ons land een belangrijke doorvoerhaven voor digitale aanvallen op doelen buiten Nederland. In het afgelopen jaar zijn meerdere bedrijven en overheidsinstanties in verschillende landen in en buiten Europa doelwit geweest van digitale spionageaanvallen die onder meer via Nederland liepen.

Voor aanvallen de weg van de minste weerstand

De AIVD ziet verder dat buitenlandse actoren zich steeds vaker richten op sociale netwerken of de thuisomgeving van hun doelwitten. Wanneer er wel een afdoende beveiliging is, gaan de aanvallers over op netwerken die minder goed beveiligd zijn, zoals de thuisomgeving. Daarbij richten aanvallers zich in toenemende mate op mobiele communicatiemiddelen.

Digitale veiligheid is een must

Om onze samenleving veilig te laten functioneren is digitale veiligheid dus een must. Het economische en geopolitieke belang van onze digitale infrastructuur groeit, de spionage en sabotage dreigingen nemen toe, maar de weerstand blijft nog steeds achter. De overheid en het bedrijfsleven moeten investeren en maatregelen blijven treffen om de digitale veiligheid van Nederland te versterken.