Jaarplan 2017 AIVD naar Kamer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in hoofdlijnen de prioriteiten en accenten binnen de onderzoeken van de AIVD voor 2017 naar de Kamer gestuurd.

Zaal Tweede Kamer

Dreigingsbeeld verslechterd en ontwikkelingen multidimensionaal

Het dreigingsbeeld is het afgelopen jaar verder verslechterd. De kans dat een aanslag wordt gepleegd in Nederland is reëel. Ook ziet de AIVD dat de ontwikkelingen ten aanzien van het buitenland steeds meer ‘multidimensionaal’ zijn. Ze bevatten een politieke, een geopolitieke en een jihadistisch terroristische component. Zo zijn jihadistisch terroristische dreiging en de onrust in het Midden-Oosten niet los van elkaar te zien. Het brede landenonderzoek door de AIVD blijft daarom noodzakelijk.

De prioriteiten van de AIVD voor 2017 zijn: het jihadistisch terrorisme, landenonderzoeken, radicalisering, links- en rechtsextremisme, (digitale) spionage en cyberdreiging. Vooral op de laatste twee aandachtsgebieden ziet de AIVD een toename van ongewenste activiteiten.

Gezamenlijke unit veiligheidsonderzoeken en nieuwe Wiv

Op het gebied van veiligheidsonderzoeken wordt komend jaar gestreefd naar een gezamenlijke unit die de onderzoeken namens de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de AIVD zal uitvoeren.

De minister schrijft verder dat voor 2017 ook de geplande invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 20xx) effect op het werk zal hebben. De gemoderniseerde bevoegdheden en het uitgebreidere toezicht vragen om aanpassingen van de inlichtingenprocessen en informatievoorzieningsprocessen.

Jaarplan afgeleide van Geïntegreerde Aanwijzing

Deze brief over het jaarplan is een globale samenvatting van het jaarplan dat naar de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gaat. Dit gaat specifieker in op de onderzoeken en is daarom  geheim. Het jaarplan is een afgeleide van de Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid. Hierin staan de afspraken tussen de AIVD, MIVD en de regering. Deze is in 2015 voor 4 jaar vastgesteld, maar wordt tussentijds jaarlijks tegen het licht gehouden.