NCTV- en AIVD-publicatie: Minderjarigen bij ISIS

Minderjarigen zijn slachtoffer van de indoctrinatie door ISIS. Tegelijkertijd vormt een deel van hen mogelijk een dreiging bij terugkeer in Nederland.

©iStockphoto

De AIVD en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) schetsen in de gezamenlijke publicatie Minderjarigen bij ISIS een realistisch beeld van wat minderjarigen meemaken in Syrië en Irak.

Hoe ISIS hen indoctrineert en welk potentieel veiligheidsrisico dat met zich meebrengt.

Deze kennis is noodzakelijk om een goede inschatting te maken van wat nodig is om deze minderjarigen na terugkomst te laten functioneren in onze samenleving.

De publicatie is een verdere verdieping van het beeld dat de AIVD al eerder schetste in onder meer in Leven bij ISIS en Terugkeerders in beeld.

Kinderen zijn in de eerste plaats slachtoffer van ISIS. Bij terugkeer wordt per minderjarige bekeken welke zorg en (veiligheids)maatregelen passend zijn. Dit is altijd maatwerk.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Vandaag publiceert de NCTV ook het 44e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Hierin staat dat het dreigingsniveau blijft staan op niveau 4, op een schaal van 5. Dit betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor voorbereidingshandelingen.