Minister Ollongren: "Belangen van veiligheid en privacy gaan hand in hand in de nieuwe Wiv."

In de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 gaan de belangen van veiligheid en privacy hand in hand. De wet zorgt voor modernisering van de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD en voor een versterking van de grondrechtelijke waarborgen en het toezicht. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de Tweede Kamer.

Verschillen met de huidige wet, waarborgen en OOG-interceptie

Deze balans waarborgt dat de privacy van burgers beschermd blijft terwijl de inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de noodzakelijke middelen beschikken om te zorgen voor veiligheid en de bescherming van onze democratische rechtsstaat.

Bij de brief zit een bijlage waarin de belangrijkste veranderingen staan ten opzichte van de huidige Wiv 2002. In de bijlage gaat de minister verder in op het stelsel van waarborgen en de meest in het oog springende modernisering van de bevoegdheden: de onderzoeksopdrachtgerichte interceptie.

Toezegging aan de Kamer

De minister schrijft deze brief als invulling van haar toezegging aan de Kamer om nader in te gaan op de uitgangspunten die zijn opgenomen in het regeerakkoord over de Wiv 2017. Ook staat de minister stil bij het belang van deze wet. Tot slot wordt ingegaan op enkele aandachtspunten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de wijze waarop hiermee zal worden omgegaan.

De brief is mede namens de minister van Defensie verstuurd.

Lees de brief van de minister over de Wiv 2017 en de passage daarover in het regeerakkoord.