Nieuwe weergave cijfers uitreizigers en terugkeerders

Om de huidige situatie van Nederlandse uitreizigers te verduidelijken, delen we de cijfers van uitreizigers en terugkeerders vanaf vandaag, 1 oktober 2021, op een andere wijze in.

Beeld: ©iStockphoto

Bij deze cijfers gaat het om personen uit Nederland die - voor zover onderkend door de AIVD - sinds 2012 met jihadistische intenties succesvol zijn uitgereisd naar Syrië en Irak.

In de maandelijkse cijfers maken we voortaan onderscheid tussen uitreizigers die naar Nederland zijn teruggekeerd en uitreizigers die, na hun vertrek uit Syrië, in een ander land verblijven.

In veel gevallen gaat het om het land waarvan zij (ook) de nationaliteit hebben, bijvoorbeeld Turkije.

Ook geven we voortaan meer inzicht in de cijfers over minderjarigen.

Splitsing terugkeerders

Voorheen bestond de categorie terugkeerders uit alle personen die na hun uitreis terugkeerden naar Nederland, ook als zij daarna verhuisden naar een ander land.

Vanaf nu maakt de AIVD onderscheid tussen personen die zich bij terugkeer blijvend in Nederland vestigden en terugkeerders die zich vestigden in een ander land. 

Door deze splitsing neemt het aantal terugkeerders in Nederland eenmalig af en neemt het totaal aantal terugkeerders toe. Door deze aanpassing komt de oude categorie overig te vervallen en neemt het aantal personen in de categorie Turkije af.

Cijfers minderjarigen uitgebreid

We delen vanaf nu maandelijks meer cijfers over minderjarigen. Bij alle categorieën maken we voortaan een onderscheid tussen volwassenen en minderjarigen. 

Voorheen deelden we alleen hoeveel kinderen van (een) Nederlandse uitgereisde ouder(s) zich in Syrië, Irak of Turkije bevonden en waar ze zaten. In de meest recente cijfers is ook opgenomen hoeveel kinderen zijn teruggekeerd en hoeveel minderjarigen zijn overleden.

Omdat enkele overleden minderjarigen voorheen bij het totaal van de volwassenen werd geteld, heeft deze uitbreiding gevolgen voor het totaal aantal volwassen (mannelijke) uitreizigers en voor het aantal overleden volwassenen. Het aantal in beide categorieën neemt eenmalig af.

Cijfers in Syrië blijven gelijk

De cijfers van uitreizigers die nog in Syrië verblijven - bijvoorbeeld die van personen in Syrisch-Koerdische opvangkampen of detentie - blijven we op gelijke wijze weergeven. Daar verandert niets aan ten aanzien van voorgaande maanden.

Bekijk de nieuwe cijfers en grafieken

Bekijk de recentste cijfers van uitreizigers en terugkeerders op deze pagina: aivd.nl/uitreizigers. Deze gegevens worden aan het begin van iedere maand bijgewerkt met actuele informatie.