Position paper: Quantum Key Distribution kent beperkingen

Vandaag heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst samen met partnerdiensten uit Frankrijk, Duitsland en Zweden een position paper uitgebracht over Quantum Key Distribution (QKD).

Beeld: ©iStock

Quantum Key Distribution (QKD) is een technologie die veel aandacht krijgt en soms ongekende beveiligingsniveaus claimt tegen aanvallen van klassieke en quantumcomputers. Het probeert quantumeffecten te benutten om twee externe partijen het eens te laten worden over een geheime sleutel via een onveilig quantumkanaal. In de praktijk zitten er nog beperkingen aan. 

Om organisaties in staat te stellen te migreren naar een omgeving die beschermd is tegen quantumaanvallen, moet er een duidelijke prioriteit worden gegeven aan de inzet van een technologie die veel nauwer verwant is aan de huidige cryptografie dan QKD, namelijk post-quantum cryptografie (PQC).

Dit document is bedoeld om besluitvormers en beleidsmakers te helpen een weloverwogen oordeel te vellen over het gebruik ervan.