Besluit over geautomatiseerde toegang tot specifieke gegevens

Besluit van de regering om inlichtingen- en veiligheidsdiensten technisch en organisatorisch de mogelijkheid te geven om geautomatiseerd toegang te krijgen tot specfieke gegevens. Vaak zijn deze gegevens afkomstig van informanten, zoals medewerkers van een bestuursorgaan of ambtenaren.

Gegevensverstrekking gebeurt vrijwillig

Het verstrekken van gegevens door informanten gebeurt op vrijwillige basis. Wel bepaalt deze maatregel dat de persoon die de toegang verleent ervoor moet zorgen dat de bevraging door de AIVD op vertrouwelijk wijze kan plaatsvinden.