Besluit over verstrekking van gegevens door een communicatie-aanbieder

Besluit over regels voor verplichte medewerking van aanbieders van communicatiediensten bij de verstrekking van gegevens aan de AIVD.

Verplichte verstrekking

De aanbieder van een communicatiedienst is sinds de nieuwe Wiv 2017 verplicht om gegevens te verstrekken waar de AIVD om vraagt.

De verplichting tot verstrekking van de desbetreffende gegevens strekt zich overigens uitsluitend uit tot de gegevens die de aanbieders in het kader van de eigen bedrijfsvoering voorhanden hebben. Aanbieders hoeven geen gegevens extra te bewaren of vergaren.

Het niet voldoen aan de plicht tot verstrekking is strafbaar.