Regeling voor vergoeding van gemaakte kosten door aanbieders van communicatiediensten

Regeling van de minister van BZK voor vergoeding van de kosten die aanbieders van communicatiediensten maken om de AIVD te helpen bij zijn taakuitvoering. Dit wordt ook wel de 'Regeling kosten aftappen' genoemd.

Bepaalde kosten vergoed

In de wet is bepaald welke kosten naar redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen. Het gaat daarbij om investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen die zijn en de administratie- en personeelskosten rechtstreeks voortvloeiend uit het voldoen aan een dergelijke opdracht.