Jaarverslag CIVD over 2017

De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heeft haar jaarverslag over 2017 naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

In 2017 15 keer vergaderd

In 2017 kwam de commissie 15 keer bij elkaar. De CIVD werd na de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 teruggebracht naar de 5 voorzitters van de grootste fracties in de Kamer. Dit aantal is uit te breiden met maximaal 2 andere fractievoorzitters afhankelijk van de verhouding tussen coalitie- en oppositiepartijen.

De CIVD houdt parlementair toezicht op het vertrouwelijke deel van het werk van de AIVD (en MIVD).

De leden van de commissie worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken in operationele onderzoeken van de AIVD en krijgen inzicht in bijvoorbeeld het geheime deel van het jaarverslag.

Over de inhoud van de vergaderingen van de CIVD kan, vanwege het staatsgeheime karakter, beperkt informatie worden gedeeld.

Lees meer over de controle op de AIVD.