Jaarverslag CIVD 2018

Jaarverslag van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) over 2018.

26 keer bij elkaar

In het jaarverslag wordt globaal uiteengezet waar de commissie over heeft gesproken. In 2018 ging dat over de Syriër in De Balie, ISIS en buitenlandse strijders, de moord op twee Iraniërs in Nederland en de OPCW-hack door de GROe.

In 2018 kwam de commissie in totaal 26 keer bij elkaar. De stijging van 11 bijeenkomsten ten opzichte van 2017 zit hem vooral in het meetellen van de bijeenkomsten waarin de commissie alleen met de leden is samengekomen. Ook de opkomst van de leden was met 81% hoger dan in 2017 (70%).

Parlementaire controle op geheime informatie

De CIVD houdt parlementair toezicht op het vertrouwelijke deel van het werk van de AIVD (en MIVD).

De leden van de commissie worden periodiek geïnformeerd over de stand van zaken in operationele onderzoeken van de AIVD en krijgen inzicht in bijvoorbeeld het geheime deel van het jaarverslag.

Over de precieze inhoud van de vergaderingen van de CIVD kan, vanwege het staatsgeheime karakter, beperkt informatie worden gedeeld. Ook wanneer de commissie precies bij elkaar komt is (vooraf) vertrouwelijk.

Download deze kamebrief op de website van de Tweede Kamer.