Beantwoording Kamervragen over samenwerking AIVD en Oostenrijkse dienst

Beantwoording van Kamervragen van leden van GroenLinks en PvdA over mediaberichtgeving van begin april over de samenwerking en gegevensuitwisseling van de AIVD met de Oostenrijkse Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT). De antwoorden zijn mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Iedere samenwerking gewogen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken geeft in de brief aan in de openbaarheid niets te kunnen zeggen over de (mate van) samenwerking tussen de AIVD en de BVT.

Wel schrijft ze dat samenwerking door de AIVD met buitenlandse collega-diensten pas plaatsvindt na een uitvoerige weging.

Hierbij wordt gekeken naar 5 criteria: 

  1. democratische inbedding van de dienst in het desbetreffende land;
  2. de eerbiediging van de mensenrechten door het desbetreffende land;
  3. de professionaliteit en de betrouwbaarheid van de desbetreffende dienst;
  4. de wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de dienst in het desbetreffende land;
  5. het door de desbetreffende dienst geboden niveau van gegevensbescherming.

Het belang van samenwerking met een buitenlandse dienst wordt gewogen tegen de mogelijke risico’s die op basis van de weging zijn geconstateerd.