Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van NCTV nr 50

Kamerbrief bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr 50 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In het DTN staat dat het dreigingsniveau op 4 uit 5 blijft staan.

Dit document is van vóór 2020 en kunt u terugvinden op de archiefwebsite van Rijksoverheid.nl.