Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van NCTV nr 50

Kamerbrief bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland nr 50 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. In het DTN staat dat het dreigingsniveau op 4 uit 5 blijft staan.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.