Aankondigingsbrief CTIVD onderzoek naar gegevensverstrekking Cornelius Haga Lyceum

Brief aan de Tweede kamer waarin toezichthouder CTIVD bekendmaakt dat de commissie een kortdurend rechtmatigheidsonderzoek gaat verrichten naar de gegevensverstrekking door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan Nederlandse overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum (CHL) en/of aan de school verbonden personen.

De CTIVD start dit onderzoek "vanwege de vragen die in de samenleving bij voortduring leven over onder meer de grondslag voor het handelen van de AIVD jegens de school en de juistheid van de gegevens die de dienst heeft verstrekt."

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op de CTIVD-website.