Kamerbrief met reactie ministers BZK en Defensie op CTIVD-rapport nr. 65

Kamerbrief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie met een reactie op het onderzoeksrapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) nr. 65.

Het onderzoek van de CTIVD richtte zich op verstrekken van gegevens die door de AIVD en MIVD nog niet 'geëvalueerd' zijn, dus waarvan de diensten niet weten welke gegevens precies worden verstrekt.