Delen van ongeëvalueerde gegevens met het buitenland

Het werk van de AIVD in het huidige digitale tijdperk brengt met zich mee dat wij soms over verzamelingen van gegevens beschikken waarvan nog niet is vastgesteld wat ze precies omvatten. Dit zijn ongeëvalueerde gegevens. Het kan gaan om nog niet bekeken informatie die is verkregen via een hack, maar bijvoorbeeld ook om de gegevens op een harde schijf.

Vier extra sloten op de deur

Juist omdat wij bij ongeëvalueerde gegevens niet precies weten wat voor informatie wij aan een collega-dienst zouden verstrekken, zijn hiervoor in de wet extra waarborgen ingebouwd. Wij noemen dit ook wel de 'vier sloten op de deur'.

  1. Alleen informatie die rechtmatig is verkregen mag worden gedeeld;
  2. Nederland deelt deze gegevens alleen met vertrouwde collega-diensten die positief zijn beoordeeld in de wegingsnotitie;
  3. Dit soort gegevens wordt alleen gedeeld na toestemming van de minister;
  4. De uitwisseling van deze gegevens staat onder toezicht van de CTIVD; zij moet hierover direct worden geïnformeerd.

Ga terug naar de hoofdpagina: Samenwerking met buitenlandse diensten