Kabinetsreactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017

Ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bijleveld van Defensie reageren namens het kabinetĀ op het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 dat op 20 januari van dit jaar verscheen.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.