Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017

Ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bijleveld van Defensie reageren namens het kabinet op het rapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 dat op 20 januari van dit jaar verscheen.