Evaluatiecommissie Wiv

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) werd op 1 mei 2018 van kracht. In het regeerakkoord van kabinet Rutte III was afgesproken om de wet uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding te evalueren.  

Taken van de evaluatiecommissie

De commissie was belast met een evaluatie van de wet en niet met een evaluatie van het goed functioneren van de AIVD en MIVD. De evaluatie had een brede reikwijdte.

Een belangrijke onderzoeksvraag was of de doelstellingen van de Wiv 2017 - modernisering van de bevoegdheden van de diensten en versterking van de waarborgen - werden behaald.

Ook moest de commissie bezien of de nieuwe wet in de praktijk een werkbaar instrument was gebleken voor de taakuitvoering van de diensten en welke knel- en aandachtspunten er waren in de toepassing van de wet.

Openbaar evaluatierapport en aanbevelingen

De commissie heeft op 20 januari 2021 het evaluatieverslag gepresenteerd. Hierin staat dat de Wiv 2017 voldoende bevoegdheden en waarborgen heeft op het werk van de MIVD en AIVD.

Desondanks beschrijft de wet nog onvoldoende wat er technisch en operationeel nodig is. De wet is soms ook onduidelijk, zo is gebleken in de praktijk. 

Veel aanbevelingen van de commissie vragen om een wijziging van de huidige wet, een herijking op het gebied van:

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de evaluatiecommissie overgenomen en werkt aan de voorbereiding van een wetswijziging. Waar mogelijk werken de AIVD en MIVD nu al in lijn met de adviezen van de commissie. Lees meer over deze aanbevelingen in de volgende nieuwsberichten:

Ga terug naar Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.