Kamerbrief ministerie BZK bij aanbieding AIVD jaarverslag 2022

Begeleidende brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de aanbieding van het Openbaar Jaarverslag van de AIVD. In dit jaarverslag staat welke dreigingen de AIVD in 2022 zag voor de nationale veiligeid en op welke aandachtsgebieden de dienst zich heeft gericht.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand opĀ tweedekamer.nl.