Uitstelbrief hoofdlijnennotitie herziening Wiv 2017 en verslag van het functioneren van de diensten

In deze uitstelbrief meldt Minister Bruins Slot (BZK) aan de Tweede Kamer dat de hoofdlijnennotitie over de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 en het verslag over het functioneren van de diensten, later komen dan gepland.

Download deze uitstelbrief als PDF-bestand op rijksoverheid.nl