BVD-publicatie: 'Terrorisme aan het begin van de 21e eeuw; dreigingsbeeld en positionering BVD'

De kracht van het terrorisme als politiek wapen ligt eigenlijk niet zozeer in de feitelijke schade die zij aanricht aan personen en eigendommen, maar in de vrees die zij een gehele samenleving weet aan te jagen door de onvoorspelbaarheid van het geweld.

Dat de impact van terrorisme per definitie de feitelijke schade overtreft, verklaart waarom de bestrijding en voorkoming van dit fenomeen nationaal en internationaal voortdurend hoog op de politieke agenda staat, ook in tijden waarin de actuele dreiging op het eerste oog wat minder lijkt.

In deze rapportage wordt de actuele terroristische dreiging in ogenschouw genomen en een visie ontwikkeld op het contra-terrorismebeleid voor de korte en middellange termijn.