Folder Taken en organisatie AIVD

Aan de rechterzijde van het scherm kunt u een folder over de taken en organisatie van de (diverse directies van de) Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) downloaden.