Jihadisten en het internet

De Nationaal Coördinator Terrorismebestreiding (NCTb) heeft in nauwe samenwerking met de AIVD de fenomeenstudie 'Jihadisten en het internet' gepubliceerd.

Terroristen en radicale moslims gebruiken het internet volop. Maar het is niet waarschijnlijk dat zij een cyberaanval tegen het internet zullen plegen. Ook het plegen van aanvallen, waarbij het internet als een wapen wordt gebruikt, is niet erg waarschijnlijk. Wel wordt het internet in ruime mate gebruikt voor trainingsdoeleinden, mogelijke voorbereidingsactiviteiten en draagt in hoge mate bij aan de verspreiding van propaganda voor radicalisering. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de studie.