AIVD-publicatie: Afkalvend front, blijvend beladen

De dreiging van extreemrechts en rechts-extremisme tegen de democratische rechtsorde in Nederland is gering. Dat concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de publicatie 'Afkalvend front, blijvend beladen' die vandaag is verschenen. Extreemrechts en rechts-extremisme zijn organisatorisch versnipperd, hebben een kleine achterban en onderling grote meningsverschillen.

De AIVD gebruikt de term 'extreemrechts' voor groepen met een xenofoob en nationalistisch gedachtegoed die dit met democratische middelen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn Voorpost en de Nationale Volksbeweging (NVB). Deze laatste groep is de laatste overgebleven groep uit de zogenoemde Centrumstroming uit de jaren negentig van de vorige eeuw, waar ook groepen als Centrumdemocraten en CP'86 en Nieuw Rechts toe behoorden.

Rechts-extremisten kenmerken zich doordat zij anti-democratische doelstellingen hebben en ondemocratische middelen kunnen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse Volks-Unie en de Racial Volunteer Force.

Anti-democratische doelen vooral in woorden

Uit het onderzoek blijkt het aantal actieve aanhangers van extreemrechts en rechts-extremisme daalt. In 2007 schatte de AIVD dit aantal nog op ongeveer 600, als gevolg van scheuringen en het uiteenvallen van groepen is dit geschatte aantal actieve aanhangers afgenomen tot minder dan 300. Als er sprake is van anti-democratische doelen die rechts-extremisten hebben, blijkt het vooral te gaan om met de mond beleden ideaalbeelden.

Met deze publicatie informeert de AIVD bestuurders, wetenschappers en de samenleving in zijn geheel over een belangrijke ontwikkeling op het onderzoeksterrein van de AIVD. Recent heeft de AIVD rapportages uitgebracht over de Anti Fascistische Actie, verzet tegen asielbeleid en dierenrechtenextremisme.