AIVD corporate brochure: Tegen de stroom in, voor de nationale veiligheid

In deze brochure schetsen wij een beeld van ons werk: het beschermen van de nationale veiligheid en het verdedigen van de belangen van ons land. 

Onzichtbare dreiging zichtbaar maken

Het is de rol van de AIVD om onzichtbare dreigingen zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat deze dreigingen worden weggenomen. Soms doet de dienst dat zelf; meestal zorgen wij ervoor dat anderen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.