Naar aanleiding van: 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland'

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het 40e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) naar de Kamer gestuurd. Sinds 2005 stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dit beeld op.

AIVD als informatieleverancier

De AIVD is een van de partijen die een bijdrage leveren voor het DTN.

De AIVD stelt op basis van inlichtingen die de dienst vergaart in zijn eigen onderzoeken, analyses en rapporten op die worden verstrekt aan partners waaronder de NCTV.

Op basis van deze informatie en die van andere partijen, zoals de MIVD en de Nationale politie, stelt de NCTV het dreigingsbeeld op.

Beeld van dreiging voor Nederland

Het DTN geeft een algemeen beeld over de dreiging in Nederland: hoe groot is de kans dat ergens in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt? Het beeld dient ter informatie voor de overheid, maar ook voor burgers en het wordt gebruikt voor beleidsontwikkeling door de overheid.

Het dreigingsbeeld kent voor Nederland 4 niveaus:

  • minimaal;
  • beperkt;
  • substantieel;
  • kritiek.

Sinds maart 2013 staat het dreigingsniveau op ‘substantieel’. Dat betekent dat de kans op een terroristische aanslag in Nederland reëel is. Deze dreiging hangt vooral samen met de oorlog in ISIS-gebied en de aanslagen die al in andere westerse landen zijn gepleegd.

Wanneer het dreigingsniveau 'kritiek' is, zijn er zeer sterke aanwijzingen dat een aanslag zal plaatsvinden.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media.