AIVD-publicatie 'Rechts-extremisme in Nederland, een fenomeen in beweging'

Publicatie over rechts-extremisme in Nederland. Het anti-islamgedachtegoed is dominant in de rechts-extremistische scene in Nederland. Daarnaast krijgt ook het uit de Verenigde Staten overgewaaide alt-rightgedachtegoed steeds meer voet aan de grond.

In de publicatie zetten wij uiteen dat de ideologie van rechts-extremisten is veranderd. Gedurende een aantal decennia werd het rechts-extremisme in Nederland gekenmerkt door een neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed. In de afgelopen jaren is dit veranderd.

Kleine opleving met andere ideologie, organisatie en activiteiten

Momenteel is het anti-islamgedachtegoed dominant in de rechts-extremistische scene in Nederland. Daarnaast heeft ook het alt-rightgedachtegoed voet aan de grond gekregen in Nederland.

Ook zijn groepen zijn minder belangrijk geworden. In de rechts-extremistische beweging is er veel on- en offline activiteit buiten de bekende groepen om. De groepen die er nog wel zijn, zijn relatief klein. Het aantal personen dat bereikt wordt, is uiteraard wel groter. Zowel de anti-islam als de alt-rechtsgeoriƫnteerde rechts-extremisten hebben internationale contacten. Tot nu toe vloeien hier geen zorgwekkende ontwikkelingen uit voort.

Verbaal geweld neemt toe

De activiteiten van rechts-extremisten in Nederland zijn voor het merendeel niet-gewelddadig. Verbaal geweld, in de vorm van agressief en opruiend taalgebruik, neemt echter wel een steeds belangrijkere plek in binnen de rechts-extremistische scene. Daarnaast groeit hun zelfvertrouwen waar het gaat om confrontaties met links.