Rapport bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD

Rapport van de Algemene Rekenkamer over de bezuinigingen die de AIVD zijn opgelegd gedurende jaren tot 2014.

Op verzoek van de Tweede Kamer (motie-Schouw/Van Toorenburg, Tweede Kamer 2014) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Algemene Rekenkamer verzocht onderzoek te doen naar de effecten van opeenvolgende taakstellingen op de organisatie en het werk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (BZK, 2014a). Dit rapport is op 19 mei 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.