CTIVD-rapport nr 46 over inzet afluisterbevoegdheid en selectie van sigint

Rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van radio- en satellietcommunicatie (sigint). Dit onderzoek bestrijkt de periode van maart 2014 tot februari 2015.