CTIVD-rapport nr 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten

De ministers van BZK en Defensie hebben met hun brief van 28 maart 2017 het toezichtsrapport over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. 

De CTIVD heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het beleid, de werkwijze en specifieke gevallen van inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten. Daarbij is gekeken of de AIVD en de MIVD in overeenstemming met de wet- en regelgeving hebben gehandeld.