Jaarverslag CTIVD over 2018

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over 2018.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de in 2018 verrichte onderzoeken en de door de CTIVD behandelde klachten.

Ook wordt aandacht besteed aan de toezichtsactiviteiten van de CTIVD naar de werking van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en aan de ontwikkeling van de organisatie van de CTIVD.

Download dit jaarverslag als PDF-bestand op de CTIVD-website.