Jaarverslag TIB 2019-2020

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) schrijft in het jaarverslag 2019-2020 over haar bevindingen en werkzaamheden in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Hierin staat onder andere dat het aantal geconstateerde onrechtmatigheden in AIVD-aanvragen in deze periode is gedaald van 4,5 naar 1,7 procent.