Toelichting op AIVD-jaarverslag 2020

In deze video geeft Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD, een toelichting op het jaarverslag. Lees meer in het nieuwsbericht: AIVD-jaarverslag 2020: voedingsbodem extremisme groeit.

2020 - jaarverslag AIVD

Vandaag presenteer ik met trots het jaarverslag 2020 van de AIVD. Een jaar waarbij het coronavirus voor veel mensen bepalend is geweest. Dat zagen we ook terug in ons werk.

Zo groeide binnen het anti-overheidsprotest de voedingsbodem voor extremisme. Een kleine groep praatte intimidatie, bedreiging of geweld goed, of wilde daar zelfs aan meedoen. Dat is zorgelijk.

We zien ook dat rechts-extremistische groepen uit de schaduw treden en vaker het grote publiek opzoeken. De opleving van rechts-extremisme, waar we in ons voorgaande jaarverslag over spraken, zet zich dus door. Ook onder kwetsbare jongeren. Als AIVD zijn we alert op de risico's.  

Jihadistisch terrorisme blijft de grootste directe dreiging voor de Nederlandse samenleving. Een opleving of aanslag van ISIS, of het ontstaan van een nieuw strijdgebied, kan jihadisten in Nederland zomaar mobiliseren. We zijn daar als dienst heel scherp op.

Daarnaast is spionage een ernstige bedreiging van de Nederlandse economische veiligheid en onze welvaart. Dagelijks blijken we als land een aantrekkelijk doelwit voor staten die technologie of kennis stelen. We zetten het komende jaar daarom meer in op het onderkennen en voorkomen van spionage. Om de nationale veiligheid ook in de toekomst goed te beschermen, willen we waar mogelijk extra investeren in onze cypercapaciteit. 

Zo willen we als AIVD maximaal en flexibel voorbereid zijn op de veranderende uitdagingen in de wereld om ons heen. Met een eigenstandige en sterke inlichtingenpositie, in binnen- en buitenland. We dragen bij aan de veiligheid en welvaart van ons land, zoals we dat in de afgelopen 75 jaar ook hebben gedaan.

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties