Aanbiedingsbrief minister BZK en Defensie van CTIVD-rapport nr. 38 over gegevensvewerking telecommunicatie

Brief van de ministers van BZK en Defensie ter begeleiding van het CTIVD-rapport nr. 38 over de verwerking van gegevens uit telecommunicatie, door de AIVD en MIVD. In de brief reageren beide bewindspersonen op de bevindingen en aanbevelingen.