CTIVD-rapport nr. 38 over gegevensverwerking telecommunicatie door AIVD en MIVD

Rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de verwerking van gegevens op het gebied van telecommunicatie door de AIVD en MIVD.

Naar aanleiding van publicatie over NSA

De Tweede Kamer vroeg om het onderzoek door de CTIVD naar aanleiding van publicaties over een systeem dat gebruikt zou zijn door de Amerikaanse NSA: PRISM. Het parlement stelde de vraag of de Nederlandse diensten ook vergelijkbare programma's gebruiken en meer in het algemeen of de diensten zich aan de wet houden.